Wat is een CAR-verzekering? » Rubrieken CAR-verzekering

Welke rubrieken kent een CAR Verzekering?

De CAR-verzekering is in een aantal rubrieken onder te brengen. Het is afhankelijk van uw werkomstandigheden welke rubrieken u meeverzekert. De Carverzekering Specialist adviseert u graag. Wij hanteren een vaste indeling voor de verschillende categorieën.

De volgende rubrieken voor de CAR-verzekering worden gehanteerd.

Rubriek 1: Het werk

Deze rubriek is verplicht om te verzekeren. U bent dan tijdens het bouwproject verzekerd tegen alle materiële schade, verlies en vernietiging van het werk, ongeacht de oorzaak. Denkt u hierbij aan brand, ontwerp- constructie- en materiaalfouten, eigen fouten, vandalisme en extreme weersomstandigheden zoals storm, strenge vorst, overstromingen en hevige regenval. Rubriek 1 dekt tevens diefstal. Uitgesloten zijn onder meer slijtage, gebrekkige materialen, boeten en oorlogsrisico’s.

Rubriek 2: Aansprakelijkheid

Dit betreft aansprakelijkheid voor schade aan derden. Met andere woorden, indien uw onderaannemer schade aan het uit te voeren werk toebrengt, bent u als opdrachtgever verzekerd als u rubriek 2 van de CAR-verzekering ook heeft afgesloten. Ook onderlinge aansprakelijkheid is gedekt. Dekking uitsluitingen zijn onder andere letselschade eigen personeel, opzet en boeten.

 Rubriek 3: Bestaande Eigendommen van de opdrachtgever

Wanneer deze rubriek van de CAR-verzekering wordt meeverzekerd, wordt de schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever vergoed. De schade moet wel zijn ontstaan als gevolg van de werkzaamheden tijdens het werk dat is verzekerd onder rubriek 1. Er hoeft geen aansprakelijkheid aangetoond te worden, wel een verband tussen het werk het de materiële schade. Dekking uitsluitingen zijn onder meer explosies, brand en blikseminslag.

Rubriek 4: Hulpmaterialen

Wanneer er schade ontstaat tijdens het verzekerde werk aan hulpmaterialen, krijgt u dit vergoed indien u deze optie meeverzekerd. Hulpmaterialen kunnen onder meer gereedschappen, bekistingen, damwanden, loodsen en steigers zijn.

Rubriek 5: Eigendommen directie en personeel

Bij deze rubriek is de schade aan de persoonlijke eigendommen van directie en personeel door beschadiging of diefstal verzekerd. Uitsluitingen zijn geld, geldswaardige papieren en motorrijtuigen.

Rubriek 6: Bedrijfsschade

Wanneer er in het bouwproces vertraging optreedt, kan dit vervelende gevolgen voor u hebben. Extra kosten en gemiste opbrengsten zijn hier enkele voorbeelden van. Hier kunt u zich tegen beschermen door voor de bedrijfsschade rubriek 6 van de CAR-verzekering te kiezen.

Geïnteresseerd in een CAR-verzekering? Vraag direct vrijblijvend meer informatie aan!